Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 69, Issue: 3, 2017
  • pp: 203-206

download: article (EN)

Expanded glass in insulating monolithic refractories

Abstract (EN)

Expanded glass has been in use for a wide variety of products as in dry mortar products, panels, lightweight concrete and fills. The following approach investigates the applicability of expanded glass produced by the company Dennert Poraver in an aluminate cement matrix for insulation monolithic refractories according to EN ISO 1927-1:2012. To examine the capability, the material was fired to certain temperatures. Mechanical properties were tested on standard beams before and after the heating. The chemical composition and mineral phases of the system were determined by XRF and XRD. To estimate the properties as insulating material, the thermal conductivity of the materials was investigated. Finally, the behaviour of the material during the heating process was monitored by heating microscopy.

Keywords (EN): Expanded glass, Aluminate cement, Insulating, Monolithic, Refractory

Szkło ekspandowane w izolacyjnych monolitycznych materiałach ogniotrwałych

Stölzel F.

Abstract (PL)

Szkło ekspandowane jest wykorzystywane w szerokiej gamie produktów takich jak wyroby na bazie suchych zapraw, panele, lekkie betony i wypełniacze. Niniejsza praca bada zastosowanie szkła ekspandowanego wyprodukowanego przez Dennert Poraver w matrycy cementu glinowego przeznaczonej na ogniotrwałe izolacje monolityczne wg normy EN ISO 1927-1:2012. Aby zbadać tę zdolność, materiał był wypalany w pewnych temperaturach. Właściwości mechaniczne badano wykorzystując standardowe belki przed i po wypaleniu. Skład chemiczny i fazy mineralne układu zostały oznaczone za pomocą XRF oraz XRD. Aby ocenić właściwości izolacyjne, zbadano przewodność cieplną materiałów. Na koniec zbadano zachowanie materiału podczas procesu ogrzewania za pomocą mikroskopii grzewczej.

Keywords (PL): szkło ekspandowane, cement glinowy, izolowanie, monolit, materiał ogniotrwały

return…