Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 69, Issue: 2, 2017
  • pp: 160-175

download: article (EN)

The reconstructions of historic ceramics with "cold" or ceramic firing conservation methods

Abstract (EN)

The present paper discusses the issues concerning the methods of solving problems created by the need to fill and reconstruct the damaged/missing fragments in ceramic glazed antiques via conservation methods. Two methods of reconstruction are depicted in the paper: the first one, “cold” in the conservation technology, the second – ceramic firing. Their characteristics, limited possibilities of applying the ceramic firing methods, and the reasons why, shall constitute an invitation to a broader discussion of the topic.

The strictly conservational conditions, limiting or/and precluding the filling and reconstructions with the use of the ceramic technique are also presented. What is important in this case, there are the historic and technologic aspects of the original objects, whose identification is the duty of every conservator of the ceramic work of arts. Furthermore, the technological and conservational conditions of conduct in “cold” reconstructions are specified, which differ depending on whether the works of art are exhibited in the interiors or outside.

The text is supplied by illustrations that present the typology of fillings and reconstructions in ceramic antiques representing the artistic craft, as well as the ones of decorative glazed architectonic elements.

Keywords (EN): Glazed ceramics restoration, Conservation principle, Ceramic antique, Imitation of missing part, Conservation method, Ceramic glaze

Rekonstrukcje ceramiki historyczne za pomocą metody konserwatorskiej "na zimno" lub metodą wypalania ceramicznego

Rudy M.

Abstract (PL)

W artykule dyskutowane są zagadnienia dotyczące metod rozwiązywania problemów związanych z potrzebą wypełnienia lub rekonstrukcji zniszczonych/brakujących fragmentów antyków ceramiki szkliwionej metodami konserwacyjnymi. W artykule przedstawiono dwie metody rekonstrukcji: pierwsza to metoda "na zimno" w technologii konserwacji, druga - wypalanie ceramiczne. Ich charakterystyki, ograniczone możliwości stosowania metod wypalania ceramicznego i tego powody są zaproszeniem do szerszej dyskusji tego tematu. Prezentowane są również ściśle konserwatorskie warunki ograniczające lub/i uniemożliwiające uzupełnienia i rekonstrukcje wykonane za pomocą użycia techniki ceramicznej. Co ważne w tym przypadku to historyczne i technologiczne aspekty obiektów oryginalnych, których identyfikacja jest obowiązkiem każdego konserwatora ceramicznych dzieł sztuki. Ponadto wyszczególniono warunki technologiczne i konserwatorskie wykonania rekonstrukcji "na zimno", które różnią się w zależności od tego czy dzieła sztuki są eksponowane wewnątrz czy na zewnątrz. Tekst zaopatrzono w ilustracje pokazujące typologię wypełnień i rekonstrukcji zabytków ceramicznych, reprezentujących rzemiosło artystyczne, jak również ilustracje dotyczące dekoracyjnych, szkliwionych elementów architektonicznych.

Keywords (PL): restauracja ceramiki szkliwionej, zasada konserwacji, zabytek ceramiczny, imitacja brakującej części, metoda konserwacji, szkliwo ceramiczne

return…