Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 69, Issue: 1, 2017
  • pp: 10-17

download: article (EN)

Key factors influencing the lifetime of a steel ladle in respect of the wear of refractories

Abstract (EN)

In this article, the mechanism of wear of a refractory lining made of MgO-C materials in the slag zone of a steel ladle has been described. Results of an industrial experiment involving the examination of influence of various factors on the magnitude of a decrement in refractory lining shapes have been presented. It has been found that the magnitude of that decrement is principally influenced by oxidation of the MgO-C material during a time delay of the steel ladle prior to the next heat.

Keywords (EN): Magnesia-carbon materials, Steel ladle, Slag zone, Wear of refractories

Najważniejsze czynniki wpływające na czas życia kadzi stalowniczej w odniesieniu do zużycia materiałów ogniotrwałych

Zelik W., Lech R.,

Abstract (PL)

W artykule opisano mechanizm zużycia wyłożenia ogniotrwałego wykonanego z materiałów MgO-C w strefie żużla kadzi stalowniczej. Zaprezentowano wyniki eksperymentu przemysłowego obejmującego badania wpływu różnych czynników na wielkość ubytku wyłożenia ogniotrwałego strefy żużla. Stwierdzono, że wielkość tego ubytku zależy głównie od utleniania materiału MgO-C podczas przerwy przed następnym ogrzewaniem.

Keywords (PL): materiały magnezjowo-węglowe, kadź stalownicza, strefa żużla, zużycie materiałów ogniotrwałych

return…