Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 4, 2016
  • pp: 384-389

download: article (PL)

Sorting machines for spherical grinding media

Abstract (EN)

In ball mills, vibratory mills, and stirred ball mills, the most commonly used working parts are spherical grinding media that wear out unevenly during grinding, resulting in an unfavorable change in their size distribution followed by deterioration of technological conditions of the grinding process, harmful clogging of sieve compartments, and damage of transport equipment of a grinding system. In the paper given are examples of design solutions currently manufactured grinding media sorting machines, descriptions of their structure, and basic technical parameters. There is also presented our own concept of a new device for sorting balls, being several times more productive. This device has a modular structure, so it can be adapted to sort grinding media with a diameter from a few to 120 mm.

Keywords (EN): Grinding media sorting machine, Device for grinding media classification, Grinding medium

Urządzenia do sortowania mielników w kształcie kul

Sidor J., Piekaj P.

Abstract (PL)

W młynach kulowych, wibracyjnych i mieszadłowych najczęściej stosowanymi elementami roboczymi są mielniki w kształcie kul. Mielniki te podczas mielenia zużywają się nierównomiernie, co powoduje niekorzystną zmianę ich zestawu granulometrycznego. Wskutek tego, następuje pogorszenie warunków technologicznych procesu mielenia, szkodliwe zatykanie przegrody sitowej oraz uszkodzenie urządzeń transportowych układu mielenia. W pracy podano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych produkowanych obecnie urządzeń do sortowania mielników, opisy ich budowy i podstawowe parametry techniczne. Przedstawiono również własną koncepcję nowego urządzenia do sortowania kul o kilkakrotnie większej wydajności. Urządzenie to ma budowę modułową, dzięki czemu można je przystosować do sortowania mielników o średnicy od kilkunastu do 120 mm.

Keywords (PL): sortownik mielników, urządzenie do klasyfikacji mielników, mielnik

return…