Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 4, 2016
  • pp: 340-345

download: article (PL)

Fused magnesia-doloma co-clinker for production of carbon-bonded dolomite bricks

Abstract (EN)

Fused magnesia-doloma co-clinkers with 60 wt.% of MgO and less than 2 wt.% of fluxes have been prepared.  Carbon-bonded dolomite bricks were obtained using co-clinkers, resin and scale graphite. Corrosion tests were carried out in an induction furnace using a synthetic slag. The samples prepared from fused co-clinkers were compared with carbon-bonded brick based on sintered clinker with 4,4 wt.% content of fluxes and magnesia-carbon brick, both of them produced using the same binder. The quantitative evaluation of the results of corrosion resistance of the tested materials were carried out.

Keywords (EN): Doloma-carbon refractories, Magnesia-doloma fused co-clinker, Slag resistance, Corrosion, Recycling

Topiony koklinkier magnezjowo-dolomitowy do produkcji materiałów ogniotrwałych dolomitowo-węglowych

Niesyt M., Onyszkiewicz A.

Abstract (PL)

W ramach eksperymentu uzyskano topione koklinkiery magnezjowo-dolomitowe o zawartości MgO na poziomie 60% mas. i niskotopliwych domieszek poniżej 2% mas. Na bazie koklinkierów z dodatkiem żywic i grafitu płatkowego przygotowano ulepszone cieplnie kształtki zgodnie z technologią otrzymywania materiałów ogniotrwałych dolomitowo-węglowych. Przeprowadzono badania korozyjne w piecu indukcyjnym z zastosowaniem żużla syntetycznego. Próbki z topionych koklinkierów porównano z wyrobami: dolomitowo-węglowym (z klinkieru spiekanego o zawartości domieszek ok. 4,4% mas.) i magnezjowym, wyprodukowanymi przy użyciu tego samego spoiwa. Dokonano oceny ilościowej odporności korozyjnej badanych materiałów.

Keywords (PL): materiały ogniotrwałe dolomitowo-węglowe, topiony koklinkier magnezjowo-dolomitowy, żużloodporność, korozja, recykling

return…