Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 3, 2016
  • pp: 284-287

download: article (EN)

Polish company launches an innovative SPS device

Abstract (EN)

The article deals with the comparative analysis of two methods of materials consolidation under pressure: (i) HP (Hot Pressing), and (ii) SPS (Spark Plasma Sintering). The paper presents the first Polish commercial SPS device developed by GeniCore, and designed for sintering of a wide range of materials.

Keywords (EN): Effectiveness, HP, Powder metallurgy, SPS

Polska firma wprowadza na rynek nowatorskie urządzenie SPS

Wachowicz J., Rosiński M., Mątewski D.

Abstract (PL)

Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza dwóch metod konsolidacji materiałów pod ciśnieniem: HP (Hot Pressing) i SPS (Spark Plasma Sintering). W pracy zaprezentowano także pierwsze polskie, komercyjne urządzenie SPS, opracowane przez firmę GeniCore, przeznaczone do spiekania szerokiej gamy materiałów.

Keywords (PL): efektywność, HP, metalurgia proszków, SPS

return…