Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 3, 2016
  • pp: 208-212

download: article (PL)

The manufacturing of silver nanoparticles by arcing

Abstract (EN)

The paper presented a method for producing silver nanoparticles by arcing. The particle size distribution and morphology analysis results of the obtained silver nanoparticles are presented. XPS analysis confirmed the presence of silver in the metallic state, however, the nanoparticles are surrounded by a layer of adsorbent containing molecules of ethyl alcohol. The synthesized particles had the spherical shape with various diameters in the range of 4 nm to 120 nm.

Keywords (EN): Nanoparticle, Silver, Plasma, Arcing

Wytwarzanie nanocząstek srebra metodą elektrołukową

Nocuń M., Skowron M., Jedliński J.

Abstract (PL)

W publikacji został przedstawiony sposób wytwarzania nanocząstek srebra metodą elektrołukową. W pracy zamieszczono wyniki analiz rozkładu ziarnowego i morfologii uzyskanych nanocząstek. Analiza XPS potwierdziła obecność metalicznego srebra, jednak nanocząstki otoczone są warstwą adsorpcyjną zawierającą cząsteczki alkoholu etylowego. Syntetyzowane cząstki mają kształt kulisty o zróżnicowanych średnicach w zakresie od 4 nm do ok. 120 nm.

Keywords (PL): nanocząstka, srebro, plazma, wyładowanie łukowe

return…