Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 2, 2016
  • pp: 145-149

download: article (PL)

Preparation of TiO2 nanocrystals with different particle size and specific surface area by the sol-gel method

Abstract (EN)

The paper describes a sol-gel method for preparing nanocrystaline powders with various particle size and phase composition (anatase/rutile). The XRD analysis showed that TiO2, depending on the calcination temperature, crystallizes in the tetragonal structure of anatase (T ≤ 540  C) or tetragonal structure of anatase and rutile (T = 560 °C). The increase in calcining temperature results in the transformation of anatase to rutile, particle agglomeration and sintering, entailing particle growth and reduction of specific surface area of the powders.

Keywords (EN): Titanium oxide, Nanoparticle, Sol-gel synthesis

Synteza nanokrystalicznych proszków TiO2 o zróżnicowanych wielkościach cząstek i powierzchni właściwiej metodą zol-żel

Marzec A., Pędzich Z.

Abstract (PL)

W pracy opisano otrzymywanie nanoproszków TiO2 o różnych wielkościach cząstek i różnym składzie fazowym (anataz/rutyl) metodą zol-żel. Analiza XRD wykazała, że TiO2 w zależności od temperatury kalcynacji krystalizuje w tetragonalnej strukturze anatazu (T ≤ 540 °C) lub w tetragonalnych strukturach anatazu i rutylu (T = 560 °C). Wzrost temperatury kalcynacji powoduje transformację anatazu do rutylu, aglomerację i spiekanie ziaren TiO2, czego konsekwencją jest wzrost cząstek i zmniejszanie powierzchni właściwej proszków.

Keywords (PL): tlenek tytanu, nanocząstki, synteza zol-żel

return…