Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 2, 2016
  • pp: 134-139

download: article (PL)

The use of waste glasses for immobilization of sediments originated from the neutralization of industrial sewage

Abstract (EN)

Vitrification is one of the most effective methods of immobilization of hazardous waste. Toxic elements are incorporated into the glass structure. Waste bulb and tampered glasses were studied. Two kinds of sediments from the neutralization of industrial sewage were used as an immobilized waste. Thermal properties of the base glasses and glasses formed during vitrification of glass-waste mixtures were determined. Hydrolytic resistance tests proved the possibility of usage of both bulb and tampered waste glass to the immobilization of the sediments.

Keywords (EN): Glass, Waste glass, Vitrification, Waste immobilization

Zastosowanie szkieł odpadowych do unieszkodliwiania osadów pochodzących z neutralizacji ścieków przemysłowych

Ciecińska M., Stoch P., Nocuń M.

Abstract (PL)

Witryfikacja to obecnie jedna z najskuteczniejszych metod immobilizacji odpadów szkodliwych. Polega ona na zamykaniu pierwiastków szkodliwych w strukturze szkła. Przedmiot badań stanowiły odpadowe szkła żarówkowe oraz hartowane szkło samochodowe. Jako immobilizowany odpad zastosowano dwa rodzaje osadów po neutralizacji ścieków. W efekcie przeprowadzonych badań określono właściwości termiczne odpadowych szkieł bazowych i szkieł powstałych z mieszaniny szkło-odpad. Testy odporności hydrolitycznej wykazały możliwość zastosowania obu rodzajów szkieł do immobilizacji osadów.

Keywords (PL): szkło, szkło odpadowe, witryfikacja, unieszkodliwianie odpadów

return…