Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 2, 2016
  • pp: 125-133

download: article (PL)

Technical progress in cement milling technology on an example of the ODRA cement plant

Abstract (EN)

Milling is the most energy-consuming technological operation of cement production. Tube ball mills have played dominant role in the cement technology since many years. Ascending costs of energy force searching for new, more energy-saving milling methods. The current state of the cement milling techniques is shown in the paper, together with an example of modern, productive and energy-saving installations used in the ODRA Cement Plant. The modernized milling line brought the plant many advantages, including the lowered unitary energy consumption, the increased productivity, and the improvement of cement quality parameters.

Keywords (EN): Milling, Cement milling, Tube ball mill, Vertical roller pan mill, ODRA Cement Plant

Postęp techniki w technologii przemiału cementu na przykładzie Cementowni ODRA

Oleśków M., Bujak R.

Abstract (PL)

Przemiał jest najbardziej energochłonną operacją technologiczną podczas produkcji cementu. Od wielu lat dominującą rolę odgrywa młyn rurowo-kulowy. Rosnące koszty energii wymuszają poszukiwanie nowszych, bardziej energooszczędnych metod przemiału. W artykule przedstawiono aktualny stan technik mielenia cementu oraz podano przykład wykorzystania nowoczesnych, wydajnych i energetycznie oszczędnych urządzeń w Cementowni ODRA. Zmodernizowana linia przemiałowa przyniosła przedsiębiorstwu wiele wymiernych korzyści, takich jak niższe jednostkowe zużycie energii na przemiał, wzrost zdolności produkcyjnej i poprawę parametrów jakościowych cementu.

Keywords (PL): przemiał, mielenie cementu, młyn rurowo-kulowy, młyn pionowy rolowo-misowy, Cementownia ODRA

return…