Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 2, 2016
  • pp: 120-124

download: article (PL)

The effect of alternative fuels on the operation of Portland cement clinker kiln installation and the properties of common cements

Abstract (EN)

The effect of solid alternative fuels RDF introduced by the main burner to the rotary cement clinker kiln on processes occurring in the installation was studied. The change of cement clinker properties, resulting from the use of alternative fuel co-processed with the coal one was discussed. It has been found that the Portland cement CEM I 42.5 produced from the clinker obtained in this system complies well with the standard quality requirements.

Keywords (EN): Alternative fuels, RDF, Co-processing, Portland cement clinker, Common cements

Wpływ stałych paliw alternatywnych na pracę instalacji piecowej wytwarzającej klinkier portlandzki i na właściwości cementów powszechnego użytku

Graur Z., Gawlicki M.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wpływ stałych paliw alternatywnych RDF wprowadzanych przez główny palnik pieca obrotowego na procesy zachodzące w przemysłowej instalacji piecowej, w której wytwarzany jest klinkier portlandzki. Omówiono zmiany klinkieru, jakie powoduje współspalanie paliw alternatywnych z paliwem węglowym. W oparciu o wyniki badań cementu portlandzkiego CEM I 42,5R wykazano, że otrzymywany w omawianej instalacji klinkier portlandzki zapewnia uzyskanie cementów o pożądanych właściwościach użytkowych.

Keywords (PL): paliwa alternatywne, RDF, współspalanie, klinkier portlandzki, cementy powszechnego użytku

return…