Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 2, 2016
  • pp: 115-119

download: article (PL)

The use of fibrous amorphous waste as an additive for road marking paints

Abstract (EN)

The disposal of waste is a necessary activity, bringing multilateral benefits, particularly in economic and environmental aspects. The paper proposes the use of the amorphous waste received in the production of glass fibres to improve the quality of road markings. The influence of different amounts of the additive and the degree of fineness of the waste on the functional properties such as abrasion resistance and reflectivity was examined. It has been stated that the tested amorphous waste material can be a very cheap replacement for glass microspheres used in paints for road markings.

Keywords (EN): Waste management, Glass fibre, Road markings

Wykorzystanie włóknistego odpadu amorficznego jako dodatku do farb stosowanych do oznakowań drogowych

Przerada I., Zawada A., Iwaszko J., Supernak M.

Abstract (PL)

Zagospodarowywanie odpadów jest działaniem koniecznym i przynoszącym wielostronne korzyści, szczególnie w aspektach ekonomicznych oraz czystości środowiska. W pracy zaproponowano wykorzystanie odpadu powstałego w produkcji włókien szklanych do poprawienia jakości oznakowań drogowych. Zbadano wpływ różnych ilości dodatku oraz stopnia uziarnienia odpadu na istotne pod kątem zastosowania farby do oznakowań drogowych własciwości, takie jak odporność na ścieranie oraz odblaskowość. Ustalono, że badany odpadowy materiał amorficzny może być znacznie tańszym zamiennikiem mikrokulek szklanych, stosowanych w farbach do oznakowań drogowych.

Keywords (PL): zagospodarowanie odpadów, włókno szklane, oznaczenia drogowe

return…