Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 2, 2016
  • pp: 93-97

download: article (PL)

A probabilistic model of the gravitational classification process in the fluidized bed

Abstract (EN)

The results of theoretical and experimental studies of the classification process in a fluidized bed jet mill are presented in the paper. In the experimental studies, the effect of both working air volumetric flow rate and classifier rotor speed on material mass in the fluidized bed was investigated. The gravitational classification process in the fluidized bed is the subject of theoretical analysis presented in the paper. In this case, the size distribution of particles occurs due to the random drifting of fines from a layer. Therefore, a probabilistic model is proposed to the mathematical description of the process. The principles of statistical physics are used in the model. The article also presents results of the experimental verification of the gravitational classification model that prove the adequacy of the mathematical description and the real process.

Keywords (EN): Pneumatic classification, Fluidized bed, Mathematical model, Experimental identification

Probabilistyczny model procesu klasyfikacji grawitacyjnej w warstwie fluidalnej

Otwinowski H., Zhukov V.P., Urbaniak D., Belyakov A.N.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych procesu klasyfikacji w młynie fluidalnym. W badaniach eksperymentalnych określono wpływ strumienia objętości powietrza roboczego i prędkości obrotowej wirnika klasyfikatora na masę materiału w warstwie fluidalnej. Przedmiotem analizy teoretycznej przedstawionej w artykule jest proces klasyfikacji grawitacyjnej w warstwie fluidalnej. W tym przypadku rozdział ziaren względem ich rozmiaru jest wynikiem losowego unoszenia ziaren drobnych z warstwy. W związku z tym do matematycznego opisu tego procesu zaproponowano model probabilistyczny. W modelu wykorzystano zależności z zakresu fizyki statystycznej. W artykule przedstawiono także wyniki weryfikacji eksperymentalnej modelu klasyfikacji grawitacyjnej, które świadczą o adekwatności opisu matematycznego i procesu rzeczywistego.

Keywords (PL): klasyfikacja pneumatyczna, warstwa fluidalna, model matematyczny, identyfikacja eksperymentalna

return…