Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 1, 2016
  • pp: 14-16

download: article (PL)

Surface modificcation of glass packaging by nanoparticles of aluminium compounds with the addition of Li2O

Abstract (EN)

The results of modification of glass packaging by nanoparticles of aluminium compounds with the addition of Li2O marked on hot surfaces of products were presented in this work. Strength tests such as internal pressure, vertical load and impact strength proved the obtainment of modified surfaces of the glass which increased strength of bottles. The satisfactory results were obtained with respect to transparency, chemical resistance and surface microhardness. SEM investigations of the modified functional coatings on the glass surface are also presented.

Keywords (EN): Nanoparticles, Surface refinement /surface coating, Functional coatings, SEM research

Modyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem Li2O

Czarnacki K., Wasylak J., Lisiecki M., Kuciński G.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań modyfikacji opakowań szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem Li2O naniesionych na gorącą powierzchnię wyrobów. Badania wytrzymałościowe takie jak ciśnienie wewnętrzne, nacisk osiowy, wytrzymałość na udar świadczą o zmodyfikowaniu powierzchni szkła i zwiększeniu wytrzymałości butelek. Uzyskano satysfakcjonujące wyniki transparentności, odporności chemicznej i mikrotwardości powierzchni. Przedstawiano również wyniki badań zmodyfikowanej nanowarstwy na powierzchni szkła za pomocą SEM.

Keywords (PL): nanocząstki, uszlachetnianie powierzchni, warstwy funkcyjne, badania SEM

return…