Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 4, 2015
  • pp: 421-425

download: article (PL)

Ferroelectric ceramics - How it is made

Abstract (EN)

Final properties of ferroelectric ceramics depends on the processing conditions. Major applications of ferroelectric ceramics are presented. Processing steps: preparation of starting materials, synthesis by mixed oxides method, forming, sintering and finishing are described.

Keywords (EN): Ferroelectric ceramics, Milling, Conventional synthesis, Forming, Sintering

Otrzymywanie ceramiki ferroelektrycznej od kuchni

Ćwikiel E.

Abstract (PL)

Właściwości ceramiki ferroelektrycznej, a co za tym idzie możliwości jej aplikacji, zależą od sposobu otrzymywania. Przedstawiono główne zastosowania ceramiki ferroelektrycznej. Opisano kolejne etapy procesu jej otrzymywania: przygotowanie do syntezy metodą reakcji w fazie stałej, syntezę metodą reakcji w fazie stałej, formowanie, spiekanie i obróbkę końcową.

Keywords (PL): ceramika ferroelektryczna, mielenie, synteza, formowanie, zagęszczanie

return…