Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 3, 2015
  • pp: 360-362

download:

Koblenz University of Applied Science, Department of Materials Engineering, Glass and Ceramics playing a key role in the science and education network for the refractory industry

Abstract (EN)

Amongst the international well-recognized institutes at Bergakademie Freiberg and RWTH Aachen, the Department of Materials Engineering of Koblenz University of Applied Science in Höhr-Grenzhausen represents the third party who intensively deals with education and research for the ceramic industry. The institute is closely related to the cooperative education network, BFZK (educational and research center ceramics), which allows best utilization of the existing public education structure. Since 2010, the conversion from diploma degree program to bachelor of material science has been successfully carried out and was followed by the implementation of a master degree in cooperation with the University of Koblenz-Landau. The Department follows two major tasks: Best possible and targeted education in order to provide graduates with tailor-made abilities for the ceramic industry. For this reason the ceramic industry and the State ministry of economics of Rheinland-Pfalz funded three endowed professorships, out of which two have already been converted into regular positions. The second task is to promote science projects that are closely related to the demands of the industry. The state-of-art master and bachelor curriculum is introduced and recent research works are briefly presented in the paper.

Keywords (EN): Refractory industry, Education, Research, Network, Refractories

Kluczowa rola Wydziału Inżynierii Materiałowej, Szkła i Ceramiki Uniwersytetu w Koblencji w nauce i kształceniu dla potrzeb przemysłu materiałów ogniotrwałych

Krause O., Quirmbach P.

Abstract (PL)

Wśród znanych międzynarodowych instytutów Politechniki we Freibergu i RWTH w Aachen, Wydział Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Nauk Stosowanych Koblenz w Hoehr-Grenzhausen reprezentuje trzecią instytucję, która jest mocno zaangażowana w działania edukacyjne i badawcze na rzecz przemysłu ceramicznego. Wydział ściśle współpracuje z siecią edukacji prozawodowej, BFZK (centrum szkoleniowo-badawcze ceramiki), która pozwala na najlepsze wykorzystanie istniejącej publicznej struktury kształcenia. Od 2010 r. przeprowadzono zmiany w programie uzyskiwania licencjatu w inżynierii materiałowej oraz wprowadzono stopień magistra we współpracy z Uniwersytetem Koblenz-Landau. Wydział realizuje dwa główne zadania. Jedno z nich to zapewnienie najlepszej możliwej i ukierunkowanej edukacji w celu wyposażenia absolwentów w umiejętności dostosowane do potrzeb przemysłu ceramicznego. W związku z tym przemysł i ministerstwo gospodarki Nadrenii Palatynatu ufundowało trzy profesury, z których dwie zostały już zamienione na stałe posady. Drugim zadaniem jest promowanie projektów naukowych ściśle związanych z wymaganiami kluczowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu. W artykule przedstawiono najnowocześniejszy program licencjacki i omówiono pokrótce ostatnie prace badawcze.

Keywords (PL): przemysł materiałów ogniotrwałych, edukacja, badania, sieć, materiały ogniotrwałe

return…