Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 3, 2015
  • pp: 333-336

download: article (PL)

Current situation in the production and consumption of refractory materials in the Czech Republic and Slovakia

Abstract (EN)

In recent years the branch of refractory materials in the Czech Republic and Slovakia has undergone considerable changes. After the global crisis in the years 2008-2009, the consumption of refractory materials was reduced and their production dropped considerably. In the production assortment the manufacture of chamotte and basic shapes has been greatly reduced. The consumption of refractory materials produced in the Czech Republic and Slovakia has been considerably shifted from metallurgical industry to other branches of industry, such as foundry industry, cement and lime production, glass manufacturing and power engineering.

Keywords (EN): Refractory materials, Production, Sale, Czech Republic, Slovakia

Aktualna sytuacja w produkcji i zbycie materiałów ogniotrwałych w Czechach i na Słowacji

Franek T.

Abstract (PL)

W ostatnich latach doszło do znacznych zmian w branży materiałów ogniotrwałych w Czechach i na Słowacji. Po ogólnoświatowym kryzysie ekonomicznym w latach 2008-2009 obniżył się zbyt materiałów ogniotrwałych i wyraźnie spadła ich produkcja. W asortymencie produkcyjnym doszło do wielkiego obniżenia produkcji kształtek szamotowych i zasadowych. Zbyt materiałów ogniotrwałych produkowanych w Czechach przesunął się w znacznym stopniu z przemysłu metalurgicznego do innych gałęzi przemysłu, jak odlewnictwo, produkcja cementu i wapna, produkcja szkła i energetyka.

Keywords (PL): materiały ogniotrwałe, produkcja, zbyt, Czechy, Słowacja

return…