Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 3, 2015
  • pp: 304-308

download: article (PL)

Comparative studies on dolomite-carbon materials made from sintered and fused clinkers

Abstract (EN)

The use of fused magnesite raw materials is currently a standard in refractory magnesia-graphite materials used in modern metallurgical processes. The limitation is the use of low-alkalinity slags, in which case it is better to apply MgO-CaO-C materials. The addition of fused grains of dolomite is aimed at reducing the rate of the corrosion process, in particular the mechanism of big grains dissolution. Comparative studies were conducted in a laboratory induction furnace. The degree of corrosion progression in samples of different types of dolomite clinker was determined, and the microstructure of the slag contact layer was examined. The use of fused clinker limited corrosion by reducing the rate of material loss in the slag contact area which provides a reason for developing a new type of basic material to be used in the metallurgical ladle slag zone.

Keywords (EN): Dolomite-carbon materials, Fused clinker, Sintered clinker, Corrosion tests

Badania porównawcze materiałów dolomitowo-węglowych z klinkierów spiekanych i topionych

Sułkowski M., Onyszkiewicz A., Goławski C.

Abstract (PL)

Stosowanie surowców magnezytowych, topionych jest obecnie standardem w materiałach ogniotrwałych magnezjowo-grafitowych, stosowanych w nowoczesnych procesach metalurgicznych. Ograniczeniem jest zastosowanie żużli o niskiej zasadowości, gdzie korzystniejsze jest stosowanie materiałów MgO-CaO-C. Wprowadzenie topionych ziaren dolomitu ma na celu ograniczenie szybkości procesu korozji, a zwłaszcza mechanizmu rozpuszczania dużych ziaren. Badania porównawcze przeprowadzono w laboratoryjnym piecu indukcyjnych, oznaczając stopień postępu korozji w próbkach z różnych typów klinkieru dolomitowego oraz zbadano mikrostrukturę warstwy kontaktowej z żużlem. Zastosowanie klinkieru stopionego zmniejszyło korozję przez ograniczenie szybkości ubytku materiału w obszarze kontaktu z żużlem, co stanowi przesłankę do opracowania nowego typu tworzywa zasadowego na strefę żużla kadzi metalurgicznej.

Keywords (PL): materiały dolomitowo-węglowe, klinkier topiony, klinkier spiekany, korozja

return…