Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 3, 2015
  • pp: 274-278

download: article (PL)

Foam ceramic-carbon filters for the foundry industry – starting from a concept to mass production

Abstract (EN)

Together with the Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division in Gliwice, the Foundry Research Institute in Cracow and the Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze Ferro-Term Sp. z o.o. has developed a technology of manufacturing innovative ceramic-carbon filters for the foundry industry. The newly developed filters should allow exceeding the operational parameters of currently used ZrO2 or SiC filters. It is one of the basic conditions that will enable to start with mass production. The second condition is to achieve a level of production process mechanization enabling its high efficiency. Ferro-Term Sp. z o.o., basing on the technology of manufacturing foam ceramic-carbon filters, proceeded to prepare a design and implement of a prototypical mechanized production line. In the paper an initial construction design of the line is described.

Keywords (EN): Ceramic materials, Ceramic foam filters, Filtration of liquid metal

Piankowe filtry ceramiczno-węglowe dla odlewnictwa – od pomysłu do masowej produkcji

Asłanowicz M., Ościłowski A., Lipowska B.

Abstract (PL)

Ferro-Term Sp. z o.o. wraz z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Instytutem Odlewnictwa w Krakowie oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, opracował technologię produkcji innowacyjnych, piankowych filtrów ceramiczno-węglowych dla odlewnictwa. Nowoopracowane filtry mogą zastąpić dotychczas stosowane, produkowane na bazie ZrO2 lub SiC. Jednym z podstawowych warunków umożliwiających rozpoczęcie ich produkcji na masową skalę jest osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych przewyższających filtry dotychczas stosowane. Drugim jest stopień mechanizacji procesu produkcyjnego zapewniający jego wysoką wydajność. Bazując na opracowanej technologii produkcji piankowych filtrów ceramiczno-węglowych, przystąpiono do opracowania projektu prototypowej, zmechanizowanej linii produkcyjnej. W artykule opisano wstępny projekt konstrukcyjny tej linii.

Keywords (PL): materiały ceramiczne, filtry ceramiczne piankowe, filtracja ciekłych metali

return…