Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 3, 2015
  • pp: 262-267

download: article (PL)

Dolomite clinker with reduced content of impurities for refractory fired materials

Abstract (EN)

Two kinds of clinkers have been obtained from Devonian dolomite of the Brudzowice deposit: sintered clinker produced by a two-stage sintering method, and fused one. The latter shows better hydration resistance in comparison to the sintered clinker due to its higher apparent density and more coarse-grained structure. Fired samples obtained from the fused clinker show higher refractoriness under load, better dimensional stability after sintering and similar cold crushing strength in comparison to the samples prepared from the sintered clinker. Refractoriness under load measured under a reducing atmosphere is much higher than measured under an oxidizing atmosphere. Hydration resistance of fired samples depends on their open porosity. The incorporation of magnesia clinkers contributes to a notable improvement of this parameter.

Keywords (EN): Dolomite clinker, Fused clinker, Fired refractory bricks

Dolomitowy klinkier topiony o obniżonej zawartości domieszek do produkcji ogniotrwałych tworzyw wypalanych

Niesyt M., Wala T.

Abstract (PL)

Z dolomitu dewońskiego z Brudzowic uzyskano dwa rodzaje klinkierów: spiekany otrzymany metodą spiekania dwustopniowego oraz topiony. Klinkier topiony wykazał lepszą odporność na hydratację w porównaniu z klinkierem spiekanym, co wynika z jego większej gęstości pozornej i bardziej grubokrystalicznej struktury. Tworzywa wypalane otrzymane z ziaren topionych wykazały wyższą ogniotrwałość pod obciążeniem, lepszą stabilność wymiarów po wypaleniu i podobną wytrzymałość mechaniczną w porównaniu z tworzywami uzyskanymi z ziaren spiekanych. Ogniotrwałość pod obciążeniem wyznaczona w atmosferze redukującej była znacznie większa niż mierzona w atmosferze utleniającej. Odporność na hydratację wypalonych tworzyw zależy od ich porowatości otwartej. Wprowadzenie klinkieru magnezjowego przyczyniło się do znacznej poprawy tego parametru.

Keywords (PL): klinkier dolomitowy, klinkier topiony, materiały ogniotrwałe wypalane

return…