Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 2, 2015
  • pp: 158-163

download: article (PL)

Rheology of soil binder dispersions

Abstract (EN)

A technique of injection of soil binder suspensions is the most frequently used technology of hydro engineering works. The technique is still developed in a direction of automation of the process and improvement of the properties of soil binders suspensions. In the article, properties of dispersions containing soil and cement are studied and reported taking into account viewpoints of both the rheology and the application in hydro-geological industry.

Keywords (EN): Rheology, Pseudothiksotropy, Soil-cement suspension

Reologia zawiesin spoiw uszczelniających

Izak P., Wójcik Ł, Słowikowski D.

Abstract (PL)

Wtryskowe techniki wprowadzania zawiesin uszczelniających do gruntu są najczęściej stosowane w pracach hydro-inżynieryjnych. Techniki te są coraz bardziej rozwijane i wymagają określenia szczegółowej charakterystyki reologicznej zawiesin. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości zawiesin iłowo-cementowych zarówno z punktu widzenia reologii, jak i aplikacyjnych.

Keywords (PL): reologia, pseudotiksotropia, zawiesina iłowo-cementowa

return…