Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 2, 2015
  • pp: 137-142

download: article (PL)

Porosity and optical properties of TiO2-SiO2 with organic groups

Abstract (EN)

In this paper two TiO2-SiO2 powders with organic groups were prepared by the sol-gel technique by application of two various silane precursors (VTMS and MAPTS) and titanium one (TIPO). The particle size of the obtained TiO2-SiO2 powders (called in the paper as TiO2-SiO2-VTMS and TiO2-SiO2-MAPTS) was investigated by the dynamic light scattering (DLS) method. The influence of type of silicon precursors on such selected properties as absorption in the UV-vis range and porosity of TiO2-SiO2 was analyzed.

Keywords (EN): Sol-gel, TiO2-SiO2 with organic groups, Porosity, UV-vis

Badanie porowatości oraz właściwości optycznych proszków TiO2-SiO2 z grupami organicznymi

Iwan A., Hreniak A., Malinowski M.

Abstract (PL)

W pracy otrzymano proszki TiO2-SiO2 modyfikowane grupami organicznymi poprzez zastosowanie metody zol-żel. Otrzymano dwa proszki (TiO2-SiO2-VTMS i TiO2-SiO2-MAPTS), wykorzystując różniące się budową chemiczną prekursory silanowe. Transmitancję określono przy użyciu spektrofotometru UV-vis. Wielkość ziaren oznaczono metodą DLS w temperaturze 25 °C. Porowatości oraz powierzchnię właściwą obliczono zgodnie z teoriami BET, BJH i t-Plot.

Keywords (PL): zol-żel, TiO2-SiO2 z grupami organicznymi, porowatość, UV-vis

return…