Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 2, 2015
  • pp: 132-136

download: article (PL)

Carbide ceramics in lightweight armour applications

Abstract (EN)

Carbide ceramics have been successfully used for ballistic armour applications protecting against armour piercing projectiles. A combination of high hardness and low density makes ceramics a good substitute of traditional steel armours. Properties of two ceramic armour materials: silicon carbide (SiC) and boron carbide (B4C) are being described. Finally the authors present results of ballistic tests of ceramic-based multi-layered armours systems against modern pistol ammunition with armour piercing capabilities.

Keywords (EN): Carbide ceramics, Ballistic protection, Ceramic armour

Ceramika węglikowa w lekkich osłonach balistycznych

Cegła M., Habaj W., Podgórzak P.

Abstract (PL)

Ceramika węglikowa stosowana jest z powodzeniem do wytwarzania elementów osłon balistycznych, chroniących przed pociskami przeciwpancernymi. Dzięki połączeniu wysokiej twardości z niską gęstością stanowi dobrą alternatywę dla tradycyjnych pancerzy stalowych. W artykule przedstawione zostaną cechy dwóch ceramicznych materiałów balistycznych: węglika krzemu (SiC) oraz węglika boru (B4C). Zaprezentowane zostaną także wyniki ostrzału warstwowych osłon balistycznych, zawierających ceramikę, za pomocą nowoczesnej amunicji pistoletowej o właściwościach przeciwpancernych.

Keywords (PL): ceramika węglikowa, ochrona balistyczna, pancerz ceramiczny

return…