Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 2, 2015
  • pp: 117-120

download: article (PL)

The investigation of the vibratory dry milling of silicon carbide

Abstract (EN)

Studies were carried out in a vibratory laboratory mill with a low frequency of vibration (14 Hz) and periodic action. The silicon carbide milling process was performed in the air environment in a steel chamber and steel balls were grinding mediums. In the investigation, two types of SiC powders (marked with symbols A and B) of different grain sizes and amounts of impurities were used. Grain sizes of the SiC-A and SiC-B feeds were 0-10 mm and 0-1,6 mm, respectively. For each type of SiC, different technological objectives of the grinding process were accepted. The main goal of the work was to obtaine dry milled powders of SiC-A and SiC-B with grain sizes of d50 < 15 μm and d50 < 3 μm (a BET surface area over 3 m2/g), respectively. Both of the technological objectives have been achieved. In the experiment, there were obtained the milled powders of SiC-A with d50 = 10.4-14.6 μm and SiC-B with d50 in the range of 2 - 3 μm and a BET specific surface area of 3,2-4,0 m2/g. The results confirm the complete usefulness of vibratory mills for grinding SiC.

Keywords (EN): Milling of SiC, Vibrating mill, Vibratory milling, SiC

Badania procesu mielenia wibracyjnego węglika krzemu na sucho

Sidor J., Tomach P.

Abstract (PL)

Badania przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań (14 Hz) o działaniu okresowym. Proces mielenia węglika krzemu przeprowadzano w środowisku powietrza w komorze z wykładziną stalową, a mielnikami były kule stalowe. Do badań użyto dwa rodzaje SiC, oznaczone symbolami A i B, różniące się uziarnieniem oraz ilością zanieczyszczeń. Uziarnienie nadawy SiC-A to 0-10 mm, SiC-B 0-1,6 mm. Dla każdego rodzaju SiC przyjęto odrębne cele technologiczne procesu mielenia. Głównymi celami badań było uzyskanie zmielonego na sucho proszku SiC-A o uziarnieniu d50 poniżej 15 μm, a w przypadku SiC-B o uziarnieniu d50 poniżej 3 μm oraz powierzchni właściwej BET powyżej 3 m2/g. Oba cele technologiczne zostały osiągnięte. W eksperymencie uzyskano zmielony SiC-A o uziarnieniu d50 = 10,4-14,6 μm oraz SiC-B o uziarnieniu d50 w zakresie 2-3 μm oraz powierzchni właściwej BET 3,2-4,0 m2/g. Wyniki badań potwierdzają pełną przydatność młyna wibracyjnego do mielenia SiC.

Keywords (PL): mielenie wibracyjne, mielenie SiC, młyn wibracyjny, SiC

return…