Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 2, 2015
  • pp: 104-108

download: article (PL)

Alumina foams manufactured by the gel-casting method designed for polymer infiltration

Abstract (EN)

Ceramic-polymer composites are characterized by the unique spatial structure of interpenetrating skeletons of polymer and ceramic phases. Infiltration of a liquid polymer into a porous ceramic material is the way of producing these type of composites. In this paper, alumina (α-Al2O3) samples of a foam structure produced by the gelcasting of foams process were used. The advantage of ceramic foams manufactured by the gelcasting method is higher mechanical strength when compared to those produced by the most popular technique known as the polymeric sponge method. Before the infiltration process, the alumina samples were characterized in terms of total and open porosity; sizes of macropores and interconnections between macropores were also determined. Compressive strength and permeability of the alumina foams were studied. The alumina foams were infiltrated by three-functional epoxy resins in order to obtain composite materials of low density having enhanced mechanical strengths and reduced flammability. These materials have potential application in aerospace industry.

Keywords (EN): Ceramic foam, Polymer-ceramic composite, Infiltration process

Pianki korundowe wytworzone metodą gel-casting przeznaczone do infiltracji polimerami

Potoczek M., Ligoda J., Śliwa R.E.

Abstract (PL)

Kompozyty polimerowo-ceramiczne o strukturze infiltrowanej charakteryzują się unikatową przestrzenną strukturą wzajemnie przenikających się szkieletów fazy polimerowej i ceramicznej. Jednym ze sposobów wytwarzania tego typu kompozytów jest infiltracja ciekłego polimeru do porowatej kształtki ceramicznej. W niniejszej pracy zastosowano kształtki z ceramiki korundowej o budowie pianki, wytworzone metodą żelowania spienionej zawiesiny (ang. gelcasting of foams). Zaletą tej ceramiki jest wyższa wytrzymałość mechaniczna  w porównaniu z wytrzymałością wysokoporowatej ceramiki otrzymywanej dotychczas najbardziej popularną techniką, którą jest osadzenie ceramicznej masy lejnej na spienionym podłożu polimerowym (ang. polymeric sponge method). Przed procesem infiltracji wyznaczono porowatość całkowitą i otwartą pianek, a także rozmiar makroporów i połączeń pomiędzy makroporami. Wyznaczono także wytrzymałość na ściskanie, a także przepuszczalność pianek korundowych. Pianki ceramiczne infiltrowano trójfunkcyjną żywicą epoksydową, aby otrzymać materiały kompozytowe charakteryzujące się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną oraz zmniejszoną palnością, przy jednocześnie małej gęstości – mogące mieć potencjalne zastosowanie w lotnictwie.

Keywords (PL): pianka ceramiczna, kompozyt polimerowo-ceramiczny, infiltracja

return…