Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 1, 2015
  • pp: 71-76

download: article (PL)

Application of dolomite refractories in selected steel ladles

Abstract (EN)

Dolomite refractories based on the dolomite clinker received from domestic deposits of dolomite, produced by ArcelorMittal Refractories, are characterized by high operational stability in the production of silicon killed steel. This was possible by addition of carbonaceous material and modification of the organic binder. To obtain good performance results, a complete design solution of the ladle lining has been developed, including the insulating layer and sealing mixes. In the developed technological solution, emissions of harmful substances into the atmosphere were reduced.

Keywords (EN): Refractory dolomite clinker, Carbon binder, Steel ladle refractories

Zastosowanie dolomitowych materiałów ogniotrwałych w wybranych kadziach stalowniczych

Sułkowski M., Goławski C., Obszyńska L., Kielski A.

Abstract (PL)

Dolomitowe wyroby ogniotrwałe produkowane przez ArcelorMittal Refractories na bazie klinkieru dolomitowego, otrzymanego z krajowych złóż dolomitów, charakteryzują się dużą trwałością eksploatacyjną w procesie produkcji stali jakościowych uspokajanych krzemem. Stało się to możliwe dzięki dodatkowi substancji węglowej oraz modyfikacji spoiwa organicznego. Do uzyskania dobrych wyników eksploatacyjnych przyczyniło się też kompleksowe rozwiązanie projektu wyłożenia kadzi, obejmujące warstwę izolacyjną oraz masy uszczelniające. W opracowanym rozwiązaniu technologicznym ograniczono także emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Keywords (PL): klinkier dolomitowy, spoiwo węglowe, wyroby ogniotrwałe kadziowe

return…