Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 1, 2015
  • pp: 62-66

download: article (PL)

Comparative studies of vibratory crushing process performed in jaw crushers

Abstract (EN)

Research of the crushing process of limestone and diabase was carried out in two vibrating jaw crushers: one of kinematic and one of inertial actuation of the oscillating motion of jaws, and in a typical jaw crusher. The grain size of the crushed material was in the range of 0-40 mm. Limestone came from “Czatkowice” Mine in Krzeszowice while diabase from “Bear Mountain” Mine in Tenczynek. The best results concerning degrees of fragmentation: i50 and i90, outputs of grain classes of 0-1.0 mm and 0-2.0 mm, and technological efficiency were obtained in the vibratory crushers.

Keywords (EN): Comminution, Vibratory crushing, Vibratory crusher, Limestone, Diabase

Badania porównawcze procesu kruszenia wibracyjnego w kruszarkach szczękowych

Sidor J., Mazur M.

Abstract (PL)

Badania procesu rozdrabniania kamienia wapiennego i diabazu o uziarnieniu 0-40 mm przeprowadzono w dwóch wibracyjnych kruszarkach szczękowych o kinematycznym i bezwładnościowym wymuszeniu ruchu drgającego szczęk oraz w typowej kruszarce szczękowej. Kamień wapienny pochodził z Kopalni „Czatkowice” w Krzeszowicach, natomiast diabaz z Kopalni „Niedźwiedzia Góra” w Tenczynku. Celem badań było wyznaczenie wpływu szczeliny wylotowej na uziarnienie produktu kruszenia i wydajność kruszarki. Najkorzystniejsze wyniki badań: stopnie rozdrobnienia i50 i i90, udziały klas ziarnowych 0-1,0 mm i 0-2,0 mm oraz efektywności technologiczne, otrzymano w kruszarkach wibracyjnych.

Keywords (PL): rozdrabnianie, kruszenie wibracyjne, kruszarka wibracyjna, kamień wapienny, diabaz

return…