Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 1, 2015
  • pp: 48-55

download: article (PL)

The application of Raman spectroscopy to the characterization of sol-gel deposited BST FILMS on stainless steel substrates

Abstract (EN)

In the present study, thin films of Ba0.6Sr0.4TiO3 (BST60/40) solid solution modified with 1, 3 and 5 mol.% MgO were prepared by the sol-gel-type deposition method. A multilayer spin–coating approach was utilized for the Ba0.6Sr0.4TiO3 – MgO thin film deposition on stainless steel substrates. Raman spectroscopy investigation of the MgO-doped Ba0.6Sr0.4TiO3 thin films grown on stainless steel substrates were performed within the wavenumber range k = 40-1070 cm-1. The measured Raman spectra were fitted using the Lorentzian peak type to determine positions of multiple overlapping peaks. It has been found that the dominant features in Raman spectra of BST60/40 – MgO thin films are as follows: a broad peak centered at k ≈ 210 cm-1, an asymmetric broad peak around k ≈ 520 cm-1, and a broad peak at around k ≈ 750 cm-1. The observed peaks are typical for the tetragonal structure. The middle frequency band can probably be assigned to vibrations of the TiO6 octahedra.

Keywords (EN): (Ba0.6Sr0.4)TiO3, Ferroelectric thin films, Sol-gel, Raman spectroscopy

Zastosowanie spektroskopii Ramana do charakterystyki warstw BST wytworzonych metodą zol-żel na podłożach metalowych

Lisińska-Czekaj A., Orkisz T., Orkisz J., Czekaj D.

Abstract (PL)

Do wytworzenia cienkich warstw Ba0,6Sr0,4TiO3 (BST60/40), domieszkowanych MgO w ilości 1%, 3% i 5% molowych, na podłożach ze stali nierdzewnej zastosowano technologię zol-żel. Stwierdzono, że krystalizują one w symetrii tetragonalnej P4mm. Właściwości optyczne warstw badano z zastosowaniem spektroskopii ramanowskiej w zakresie zmian liczby falowej k = 40-1070 cm-1. Położenia maksimów na widmach ramanowskich określono, stosując metodę dopasowania krzywej pomiarowej funkcją Lorentza. Stwierdzono, że dominującą cechą na widmach oscylacyjnych warstw BST60/40-MgO jest występowanie charakterystycznego dla fazy tetragonalnej maksimum dla k ≈ 210 cm-1 i k ≈ 750 cm-1, a także odpowiadające drganiom oktaedrów TiO6 maksimum dla k ≈ 520 cm-1.

Keywords (PL): (Ba0,6Sr0,4)TiO3, cienkie warstwy ferroelektryczne, metoda zol-żel, spektroskopia ramanowska

return…