Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 4, 2014
  • pp: 421-423

download: article (PL)

Surface redistribution of sodium created by ion beam and plasma in oxide glasses

Abstract (EN)

The surface of compound silicate glass was modified by an oxygen ion beam, and the surface of float glass by low-temperature argon plasma. The sodium surface redistribution observed in these glasses was explained by the mechanical and field interactions of the ion beam and the thermal and field interactions of the plasma with sodium ions.

Keywords (EN): Glass, Ion beam, Plasma

Powierzchniowa redystrybucja sodu w szkłach tlenkowych wywołana wiązką jonów i plazmą

Tuleta M.

Abstract (PL)

Powierzchnię złożonego szkła krzemianowego modyfikowano wiązką jonów tlenu, a powierzchnię szkła float niskotemperaturową plazmą argonową. Obserwowana powierzchniowa redystrybucja sodu w tych szkłach została wytłumaczona mechanicznym i polowym oddziaływaniem wiązki jonów oraz termicznym i polowym oddziaływaniem plazmy na jony sodu.

Keywords (PL): szkło, wiązka jonów, plazma

return…