Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 3, 2014
  • pp: 341-344

download: article (PL)

Effects of firing conditions on evolution of microstructure of magnesia-chromite materials

Abstract (EN)

In this work, the evolution of microstructure was studies in material of magnesia-chromite bricks prepared under industrial conditions.  The magnesia-chromite material was sintered in three different temperatures. The phase composition and microstructure were examined applying scanning electron microscopy (SEM) combined with EDS analysis. The bulk density, apparent porosity, pore size distribution and gas permeability were measured, allowing to draw the conclusion that heat treatment influences greatly the development of microstructure of magnesia-chrome refractory materials. Firing at 1690 °C increased the open porosity and gas permeability which has been attributed to the sintering of fine particles  around coarse ones. A temperature of 1500°C used for firing does not permit to complete the sintering process.

Keywords (EN): Magnesia-chrome bricks, Microstructure - final, Sintering

Wpływ warunków wypalania na kształtowanie mikrostruktury tworzyw magnezjowo-chromitowych

Wiśniewska K., Szczerba J.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wpływ temperatury na kształtowanie mikrostruktury wyrobów magnezjowo-chromitowych (MCr). Badania przeprowadzono na wyrobach MCr przygotowanych w warunkach przemysłowych, wypalonych według trzech krzywych wypalania. Ewolucję mikrostruktury w zależności od obróbki cieplnej omówiono w oparciu o badania gazoprzepuszczalności, rozkładu wielkości porów, gęstości pozornej i porowatości otwartej oraz analizę mikroskopową SEM/EDS. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że podniesienie temperatury wypału do 1690 °C, zwiększa porowatość otwartą wyrobów i gazoprzepuszczalność przez spiekanie się drobnej frakcji ziarnowej wokół grubej. Wypalanie wyrobów w temperaturze 1500 °C, nie pozwala na zakończenie się procesów spiekania.

Keywords (PL): materiały magnezjowo-chromitowe, mikrostruktura finalna, spiekanie

return…