Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 3, 2014
  • pp: 292-297

download: article (PL)

Preliminary studies in production of glass micropowder in a vibratory mill

Abstract (EN)

Studies of glass micropowder manufacturing in a very fine grinding process were carried out in a laboratory vibratory mill of low-frequency of vibrations (10-16 Hz). Before milling, glass was in the form of glass fibers. The purpose of this study was to obtain glass micropowder which shows the greatest possible content of size fractions 0-1 μm and 0-2 μm and the highest level of purity, obtained at minimum frequency vibrations of a mill chamber. The milling feed was glass fiber cut into pieces of a length of approximately 10 mm and a diameter of about 15 μm. The research of the milling process was carried out in the chamber lined with plastic or ceramics. Grinding media were ceramic balls made of corundum. The milling process was carried out in two stages. At first, glass fiber sizes were reduced below 200 μm preliminary. In the second stage, the final process of micropowder producing was performed. The results indicate that the glass micropowder containing (30-58)% of the grain class 0-1 μm and (48-83)% of the grain class 0-2 μm, and maintaining high purity can be produced by using the vibratory mill of low frequency of vibrations. This means that vibratory mills may be used for the production of glass micropowders from glass fibres for the industrial scale. The glass micropowder can be used in refining the surface of glass package.

Keywords (EN): Glass powder, Micropowder, Vibratory grinding, Very fine milling

Wstępne badania wytwarzania mikroproszku szkła w młynie wibracyjnym

Sidor J.

Abstract (PL)

Badania procesu wytwarzania mikroproszku szkła w procesie bardzo drobnego mielenia przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań wynoszącej 10-16 Hz. Szkło przed mieleniem występowało w postaci włókna szklanego. Celem badań było uzyskanie mikroproszku szkła o uziarnieniu charakteryzującym się możliwie największym udziałem klas ziarnowych 0-1 μm i 0-2 μm oraz jak największej czystości, przy możliwie najmniejszej częstotliwości drgań komory młyna. Nadawą do mielenia było włókno szklane o średnicy około 15 μm, pocięte na kawałki o długości około 10 mm. Badania procesu mielenia przeprowadzono w komorach z wykładziną z tworzywa polimerowego i z wykładziną ceramiczną. Mielnikami były kulki ceramiczne – korundowe. Proces mielenia przeprowadzano w dwóch stadiach. W pierwszym, wstępnym, z włókien szkła otrzymywano proszek o uziarnieniu poniżej 200 μm. W drugim realizowano finalny proces wytwarzania mikroproszku. Otrzymane wyniki badań wskazują, że w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań można otrzymać mikroproszek szkła o zawartości (30-58)% klasy ziarnowej 0-1 μm oraz zawartości (48-83)% klasy ziarnowej 0-2 μm, przy zachowaniu jego wysokiej czystości. Oznacza to, że do wytwarzania mikroproszku w warunkach przemysłowych można zastosować młyn wibracyjny. Mikroproszek szkła może znaleźć zastosowanie w uszlachetnianiu powierzchni opakowań szklanych.

Keywords (PL): proszek szkła, mikroproszek, mielenie wibracyjne, mielenie bardzo drobne

return…