Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 2, 2014
  • pp: 151-155

download: article (PL)

Effect of kaolin and limestone admixtures on mechanical properties of glass-epoxy laminate

Abstract (EN)

Glass-epoxy laminates with extenders was studied. EM-1002/450 and EM-1002/600 made by Krosglass S.A. and polyester resin Polimal 109 were used to obtain the laminates. The mates was prepared based on the emulsion preparation. The kaolin and limestone extenders were added to the laminates in an amount of 5 wt.%, 10 wt.% and 15 wt.%, respectively. Their influence on tensile and flexural strength was studied. It has been found that the extenders do not induce a decrease in mechanical strength. The laminates showed the flexural and compression strength of 105-110 MPa and 250-300 MPa, respectively. The extenders’ admixture impacts colour of the laminates. The limestone shifts the colour from white to cream and the kaolin induces grayness. 

Keywords (EN): Glass-epoxy laminates, Mechanical strength, Extender, Fiberglass

Wpływ wypełniaczy kaolinu i kredy na właściwości mechaniczne laminatu poliestrowo-szklanego

Środa M., Gąsior M., Sudoł Ł.

Abstract (PL)

W pracy zbadano wpływ wypełniaczy na właściwości mechaniczne laminatu poliestrowo-szklanego. W procesie otrzymywania laminatu zastosowano maty EM-1002/450 i EM-1002/600 firmy Krosglass S.A. oraz żywicę poliestrową - Polimal 109. Maty zostały wykonane techniką emulsyjną. Jako wypełniacze zastosowano kredę i kaolin. Były one dodawane w ilości 5%, 10% i 15% mas. Określono ich wpływ na wytrzymałość na rozciąganie i zginanie. Stwierdzono, że ich dodatek nie powoduje zmniejszenia wytrzymałości. Otrzymane laminaty posiadały wytrzymałość na zginanie ok. 250-300 MPa, a na rozciąganie 105-110 MPa. Dodatek wypełniaczy wpłynął na barwę laminatów. Kreda powodowała zmianę barwy z białej na kremową, a kaolin wywoływał szare zabarwienie.

Keywords (PL): laminaty szklano-epoksydowe, wytrzymałość mechaniczna, wypełniacz, włókno szklane

return…