Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 2, 2014
  • pp: 141-145

download: article (PL)

TiO2 with amine groups: Synthesis, characteristic and porosity

Abstract (EN)

In this paper two TiO2 powders with amine groups were prepared by the sol-gel technique, applying titanium(IV)(triethanolaminato)-isopropoxide (TEAIP) as a precursor. Two TiO2 powders differing in the content of amine groups has been prepared (TiO2-13 and TiO2-14). Particle sizes of the TiO2 powders were investigated by zeta potential. Influence of the amount of TEAIP on absorption in the UV-Vis range and porosity of TiO2 powders was studied. 

Keywords (EN): Sol-gel, TiO2, Amine group, Porosity, UV-Vis, Zeta potential

Proszki TiO2 z grupami aminowymi: synteza, charakterystyka oraz badanie porowatości

Iwan A., Hreniak A., Malinowski M., Gryzło K.

Abstract (PL)

W celu otrzymania proszków TiO2 modyfikowanych grupami aminowymi przeprowadzono syntezy, wprowadzając na etapie hydrolizy w różnej ilości prekursor TEAIP: Ti(C2H4O)3N(OCH(CH3)2). Otrzymano dwa proszki różniące się zawartością grup aminowych (TiO2-13 i TiO2-14). Dla otrzymanych proszków wykonano badania absorpcyjne w zakresie UV-Vis, badania porowatości oraz powierzchni właściwej. Dodatkowo dla proszków TiO2 określono wielkość ziaren i wykonano pomiar potencjału elektrokinetycznego.

Keywords (PL): zol-żel, TiO2, grupa aminowa, porowatość, UV-Vis, potencjał elektrokinetyczny

return…