Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 2, 2014
  • pp: 121-125

download: article (EN)

Study of the topography and roughness of the glaze surface as modified by selection of raw materials grain size

Abstract (EN)

The presented paper shows a new, simple method for improving the surface properties, such as smoothness, gloss and whiteness, of ceramic glazes. This method consists in making the intentional selective choice of the grain size of selected raw-material components. In the investigation, the variable factor was the grain size distribution of hard raw materials, that is quartz, feldspar and zirconium silicate. The obtained results indicate that the proper selection of the grain size of individual raw materials markedly improves the surface quality.

Keywords (EN): Grain size, Glaze, Surface, Roughness, Whiteness degree

Modyfikacja topografii i chropowatości powierzchni szkliwa poprzez dobór uziarnienia surowców

Partyka J., Gajek M., Gasek K.

Abstract (PL)

Prezentowana praca pokazuje nową, prostą metodę poprawiania właściwości powierzchniowych, takich jak gładkość, połysk i stopień białości szkliw ceramicznych. Metoda ta polega na świadomym selektywnym doborze uziarnienia wybranych składników surowcowych. W badaniach czynnikiem zmiennym było uziarnienie surowców twardych, czyli kwarcu, skalenia oraz krzemianu cyrkonu. Uzyskane wyniki pokazują, że odpowiedni dobór uziarnienia poszczególnych surowców znacząco poprawia jakość powierzchni.

Keywords (PL): rozmiar ziarna, szkliwo, powierzchnia, chropowatość, stopień białość

return…