Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 2, 2014
  • pp: 109-114

download: article (PL)

Preliminary experimental studies of producing a limestone-based sorbent in a vibratory mill

Abstract (EN)

Studies on the possibility of producing a limestone-based sorbent by using a periodic working laboratory vibratory mill were conducted. The milling process was carried out in a steel chamber in air, using steel grinding media. The studies focused on the production of limestone powders containing a size grade of 0-63 μm more than 70%; the powders can be used in flue gas desulphurization processes. Grain sizes of the milling products were measured with a laser granulometer LAU-15. The influence of size of grinding media on limestone particle size distributions was studied, and effects of the use of an activator on the control grain sizes: d97, d90 and d50 were determined. An additional aim of the work was the production of limestone powder containing the largest amount of a size grade of 0-10 μm. This kind of powder may be used as a filler for polymers. The feedstock for the grinding was limestone with grain sizes ranging from 0.1 mm to 0.40 mm; it was the waste product coming from a roller grinding mill. The research program included four series of the limestone milling for 2.5 min, 5 min, 10 min and 15 min. In The studies was also established The filling degree of the chamber, the oscillation frequency and the Frude number were 0,70, 12 Hz and 6, respectively. The limestone powders were produced, showing the contents of the size grades of 0-63 μm and 0-10 μm ranging from 78% to 89% and from 65% to 95%, respectively. This proves that the vibratory mills are suitable for producing limestone-based sorbents.

Keywords (EN): Mill, Vibration mill, Comminution, Powder technology, Limestone-based sorbent

Wstępne badania wytwarzania sorbentu wapiennego w młynie wibracyjnym

Sidor J., Tomach P.

Abstract (PL)

Badania procesu wytwarzania sorbentu w postaci mączki wapiennej przeprowadzono drogą mielenia w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań. Proces mielenia zachodził w sposób okresowy na sucho w środowisku powietrza w komorze z wykładziną stalową. Głównym celem badań było uzyskanie proszku kamienia wapiennego zawierającego powyżej 70% klasy ziarnowej 0-63 μm, który może znaleźć zastosowanie jako sorbent w mokrej metodzie odsiarczania spalin kotłów energetycznych. Uziarnienie zmielonego kamienia wapiennego oznaczano granulometrem laserowym LAU-15. Kontrolnymi parametrami uziarnienia zmielonego materiału były wymiary ziaren d97, d90 i d50. Celem dodatkowym badań było uzyskanie jak największej zawartości klasy 0-10 μm. Tego rodzaju proszek może być zastosowany jako wypełniacz tworzyw polimerowych. Nadawą do mielenia był kamień wapienny o uziarnieniu 0,1-0,40 mm, materiał odpadowy z młyna rolowo-misowego. Program badań obejmował cztery serie prób kinetyki mielenia kamienia wapiennego o tych samych czasach poszczególnych prób, to jest 2,5 min, 5 min, 10 min i 15 min. Ustalony był również stopień napełnienia komory (0,70), częstotliwość drgań (12 Hz) oraz liczba Frude\'a (6). Parametrami zmiennymi były dwa zestawy mielników oraz dwa warianty mielenia bez aktywatora oraz z aktywatorem. W badaniach otrzymano produkt mielenia zawierający (78-100)% klasy 0-63 μm oraz (66-95)% klasy 0-10 μm. Częstotliwość drgań komory wynosiła 12 Hz, a maksymalny czas mielenia 15 minut. Rezultaty eksperymentu wskazują, że w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań można bez trudu otrzymać produkt spełniający z dużym zapasem wszystkie wymagania uziarnienia.

Keywords (PL): młyn, młyn wibracyjny, rozdrabnianie, mączka wapienna, sorbent wapienny

return…