Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 1, 2014
  • pp: 55-61

download: article (PL)

Calcareous gaize from Ożarów as an active mineral admixture for blended cement

Abstract (EN)

The influence of gaize (a calcareous sediment rock) on hydration of the ordinary Portland cement (OPC) was investigated. Calcareous gaize was characterized by means of different techniques: X-ray diffraction, pozzolanic activity determination, scanning electron microscopy (SEM, EDS), and thermogravimetric analysis. Three cements containing 15%, 25% and 35% of calcareous gaize were produced by intergrinding. The following parameters of hydrated pastes and mortars were determined: water demand, initial and final setting time and compressive strength for mortars up to 90 days old. The hydration process of cement mixtures with the gaize addition was also investigated using calorimetry and SEM microscopy. Additional properties were determined: density, Blaine surface area and particle size distribution. CEM I was used as a reference cement. It has been found that the addition of gaize ranging from 15% to 35% permits to obtain binders meeting the requirements of cements CEM II/A-M 42,5R, CEM II/B-M 42,5R and CEM II/B-M 42,5N, when the calcareous gaize is treated as a mix of natural pozzolana and limestone.

Keywords (EN): Blended cement, Calcareous gaize, Limestone, Mineral admixture, Water demand

Gezy wapienne z Ożarowa jako aktywne dodatki do cementu

Roszczynialski W., Stępień P.

Abstract (PL)

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych mających na celu określenie przydatności gez wapiennych do roli aktywnego składnika cementów. Przeprowadzono badania próbek gezy w odniesieniu do jej aktywności pucolanowej, składu fazowego (XRD, DTA, TG) i mikrostruktury (badania mikroskopowe SEM). Wykonano trzy cementy zawierające odpowiednio 15%, 25% i 35% gezy oraz cement referencyjny CEM I, które poddano wybranym badaniom zalecanym przez normę PN-EN 196. Wyznaczono ciepło hydratacji, skład ziarnowy oraz powierzchnię właściwą sporządzonych spoiw. Stwierdzono możliwość stosowania (15-35)% dodatku gezy wapiennej do produkcji cementów CEM II (A, B) M i CEM IV o klasie wytrzymałości nie mniejszej niż 42,5.

Keywords (PL): geza wapienna, cement wieloskładnikowy, aktywny dodatek do cementu, wodożądność

return…