Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 1, 2014
  • pp: 32-36

download: article (PL)

Examination of crushing rock crystal in a vibratory jaw crusher

Abstract (EN)

Examinations of the rock crystal vibratory disintegration process were performed in a experimental vibratory jaw crusher type KW 40/1. The work contains a diagram, technical description and basic parameters of the crusher. Rock crystal with two grain ranges of 10-30 mm and 10-20 mm was used as a feed. The aim of the research was to determine possibility of using the vibratory jaw crusher to very fine crushing of the material while maintaining its high purity. Crystal rock has a density of about 2.65 g/cm3, and its hardness is 7 on the Mohs scale. The tests were conducted for the two feed ranges at two values of an outlet gap (e = 1,0 mm and e = 2,5 mm) and a fixed frequency of jaws vibration (f = 18 Hz). It was observed that the process of vibratory crushing the rock crystal samples went very well. Analyses of size distribution curves show that about 95% of the product mass is below 5,0 mm of particle diameter, and 30% below 1,0 mm. The good results of crushing indicate that the vibratory jaw crusher can be successfully used for crushing rock crystal, e.g. before the final grinding process.

Keywords (EN): Comminution, Vibratory crushing, Vibratory crusher, Rock crystal

Badania procesu rozdrabniania kryształu górskiego w wibracyjnej kruszarce szczękowej

Sidor J., Mazur M.

Abstract (PL)

Badania procesu kruszenia wibracyjnego kryształu górskiego przeprowadzono w doświadczalnej, wibracyjnej kruszarce szczękowej KW 40/1. W pracy podano schemat, opis techniczny i podstawowe parametry kruszarki. Nadawą były próbki o uziarnieniu 10-30 mm oraz 10-20 mm o masie 1 kg każda. Celem badań było określenie możliwości zastosowania wibracyjnej kruszarki szczękowej do bardzo drobnego kruszenia tego materiału z zachowaniem jego wysokiej czystości. Kryształ górski charakteryzuje się gęstością około 2,65 g/cm3 i twardością 7 w skali Mohsa. Próby przeprowadzono w przypadku dwóch różnych uziarnień nadawy oraz dwóch wielkości szczeliny wylotowej: e = 1,0 mm i e = 2,5 mm, przy ustalonej częstotliwości drgań szczęk (f = 18 Hz). Zaobserwowano, że proces kruszenia wibracyjnego kryształu górskiego przebiegał bardzo dobrze. Z analizy krzywych składu ziarnowego produktu kruszenia wynika, że około 95% masy produktu zawiera się poniżej wymiaru 5,0 mm, a ponad 30% poniżej 1,0 mm. Korzystne wyniki badań wskazują, że wibracyjna kruszarka szczękowa może być z powodzeniem stosowana do rozdrabniania kryształu górskiego, np. podczas przygotowania do procesu mielenia.

Keywords (PL): rozdrabnianie, kruszenie wibracyjne, kruszarka wibracyjna, kryształ górski

return…