Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 1, 2014
  • pp: 27-31

download: article (PL)

Optical, thermal and structural studies of ternary TeO2–WO3–PbO glasses modified with lanthanum and lutetium oxides

Abstract (EN)

The goal of this work was to investigate the influence of lanthanum and lutetium oxides on physicochemical properties of the TeO2-WO3-PbO glass matrix. Differential thermal analysis DTA, XRD, SEM measurements have been considered in terms of the La2O3 and Lu2O3 addition. Raman and MIR spectroscopy was used for characterization of glasses. The Raman spectra of the glasses were interpreted in terms of the structural transformations produced by the modifiers. The reflectance, transmittance and ellipsometric measurements have been done. Decreasing of the refractive index of the base glass with the Lu3+ and La3+ ion doping has been found.

Keywords (EN): Tellurite glasses, Refractive index, Glass modifier, La2O3, Lu2O3

Optyczne i strukturalne badania szkieł tellurowych z układu TeO2–WO3–PbO modyfikowanych tlenkami lutetu i lantanu

Burtan B., Grelowska I., Wasylak J., Reben M.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu tlenków lutetu i lantanu na właściwości fizykochemiczne szkieł tellurowych z układu TeO2–WO3–PbO. Przebieg przemian fazowych, zachodzących podczas ogrzewania szkieł, badano przy pomocy metody DTA, XRD oraz SEM. Przy pomocy spektroskopii MIR oraz Ramana określono wpływ modyfikatorów w postaci lantanu i lutetu na strukturę szkieł tellurowych. Na podstawie badań optycznych transmisji i odbicia potwierdzono wysoką przepuszczalność szkieł zwłaszcza w środkowej podczerwieni. Przy pomocy badań elipsometrycznych stwierdzono, że modyfikatory w postaci jonów Lu3+ i La3+ obniżają wartość współczynnika załamania światła.

Keywords (PL): szkła tellurowe, współczynnik załamania, modyfikator szkła, La2O3, Lu2O3

return…