Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 4, 2013
  • pp: 488-490

download: article (PL)

Refractory linings of pig iron transfer ladles containing ASC materials

Abstract (EN)

The problem of durability of linings of pig iron ladles, in which the desulphurization process proceeded, is raised. A survey is given of the refractory lining constructions and the materials used in different zones of the lining. The special attention has been paid to the usage of ASC materials in the slag zone. Achievements in industrial tests on durability of the ladle lining are presented.

Keywords (EN): Refractory lining, Ladle, Pig iron, Desulphurization

Wyłożenia ogniotrwałe kadzi do transportu surówki z użyciem materiałów ASC.

Kantor C., Molin A., Lasota J., Powetz R.

Abstract (PL)

Artykuł porusza problem trwałości wymurówki kadzi zalewowej, w której prowadzi się proces odsiarczania surówki. Dokonano przeglądu konstrukcji wyłożeń ogniotrwałych oraz materiałów, które były zastosowane w różnych strefach wyłożenia. Szczególną uwagę poświęcono użyciu materiałów ASC w strefie żużlu. Przedstawione są osiągnięcia w próbach przemysłowych w zakresie trwałości wyłożenia kadzi.

Keywords (PL): wyłożenie ogniotrwałe, kadź surówkowa, surówka, odsiarczanie

return…