Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 4, 2013
  • pp: 472-475

download: article (PL)

Sialon-bonded corundum ceramics obtained by reaction sintering in air

Abstract (EN)

In the paper, sialon bonded corundum refractories were developed by air sintering of silicon nitride and aluminium oxide. The influence of sialon on properties of the studied high alumina products  and low cement alumina castables was presented. Materials were fired at 1500oC and characterized with respect to the phase composition (XRD), microstructure and composition (SEM/EDS).

Keywords (EN): Sialon, Corundum, Sintering, Oxidizing atmosphere

Ceramika korundowa wiązana fazą sialonową otrzymywana metodą reakcyjnego spiekania w atmosferze powietrza

Dul K., Szczerba J., Madej D.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono tworzenie się spoiwa sialonowego w matrycy o składzie wyjściowym: azotek krzemu, tlenek glinu oraz wpływ na właściwości wyrobów korundowych i niskocementowych betonów korundowych. Zaformowane próbki były spiekane w atmosferze powietrza w temperaturze 1500 °C. W celu określenia rodzaju powstałej fazy i mikrostruktury w tworzywie po wypaleniu, wykorzystano dyfrakcję rentgenowską (XRD), skaningową mikroskopię elektronową (SEM). Wykonano również analizę składu chemicznego w mikroobszarach (EDS).

Keywords (PL): sialon, tworzywo korundowe, spiekanie, atmosfera utleniająca

return…