Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 4, 2013
  • pp: 463-467

download: article (PL)

Reactions of the SiC-containing andalusite refractory material with components of the external heat exchanger environment

Abstract (EN)

Reactions of the SiC-containing andalusite refractories with components of a corroding environment in an external heat exchanger of a cement kiln at 1000 °C ± 100 °C were discussed. The main corrosive agents in the external heat exchanger were agents in the gaseous form (K+/K2O, SO2, CO2 and Pb vapour). The calcium-rich hot kiln meal moving in the counter-current relative to furnace gas the exchanger also reacted with a component of the refractory materials. According to the XRD and SEM/EDS examinations, it has been found that the initial phase of refractory brick disappeared and the new ones appeared. Potassium aluminosilicates, calcium aluminosilicates, CaSiO3, Ca2SiO4, K2Si4O9, Ca2PbSi3O9, spurrites (2Ca2SiO4·CaCO3 and 2Ca2SiO4·CaSO4) and also KCl were identified in the corroded Al2SiO5-SiC refractory brick.

Keywords (EN): Andalusite, Corrosion, Microstructure, Refractories, SiC

Reakcje ogniotrwałego tworzywa andaluzytowego zawierającego węglik krzemu ze składnikami środowiska w cyklonowym wymienniku ciepła

Madej D., Szczerba J.

Abstract (PL)

W artykule omówiono reakcje ogniotrwałego tworzywa Al2SiO5-SiC ze składnikami środowiska w cyklonowym wymienniku ciepła w temperaturze 1000 °C ± 100 °C. Badania wykazały, że oddziaływanie atmosfery ZWC ze składnikami tworzywa było związane z zawartością głównie K+/K2O, SO2, CO2 i par Pb. Na tworzywo ogniotrwałe wywierał wpływ także zawierający wapń materiał wypalany, pochodzący z wymiennika ciepła. W strefie reakcyjnej materiału ogniotrwałego zanikały pierwotne fazy i pojawiały się nowe. Identyfikowano m. in. związki potrójne pochodzące z układów K2O-Al2O3-SiO2 ­oraz CaO-Al2O3-SiO2, a także CaSiO3, Ca2SiO4, K2Si4O9, Ca2PbSi3O9, spurryty (2Ca2SiO4·CaCO3 i 2Ca2SiO4·CaSO4) oraz KCl.

Keywords (PL): andaluzyt, korozja, materiały ogniotrwałe, mikrostruktura, SiC

return…