Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 4, 2013
  • pp: 418-423

download: article (PL)

The structure and properties of corundum-chrome materials

Abstract (EN)

Refractory materials of the Al2O3-Cr2O3 system have a number of favourable properties, the major of which are resistance to the attack of acid and alkaline slags as well as abrasion resistance. For this reason they are applied in waste incinerating furnaces, coal gasification plants and thermal equipment used by the metallurgical industry, mainly in lead and copper alloy smelting processes. The article presents the results of research on corundum-chrome materials, including their abrasion resistance and thermal shock resistance. The results of investigations into the basic properties and phase compositions of materials have been presented. Moreover, an attempt has been undertaken to explain the explosive destruction of materials containing brown fused alumina. Materials characterised by enhanced thermal shock resistance were obtained and the cause of explosive destruction of materials containing brown fused alumina was explained. The obtained research results do not explicitly indicate the existence of a correlation between materials’ phase composition and their abrasion resistance.

Keywords (EN): Brown fused alumina, Corundum-chromia refractories, Al2O3-Cr2O3 solid solution, Wear resistance, Thermal shock resistance

Materiały ogniotrwałe korundowo-chromowe, struktura i własności

Wojsa J., Podwórny J.

Abstract (PL)

Materiały ogniotrwałe z układu Al2O3-Cr2O3 posiadają szereg korzystnych własności, z których najważniejsze to odporność na działanie szeregu stopów niemetalicznych, w tym żużli oraz odporność na ścieranie. Z tego względu są one stosowane w przemyśle szklarskim, w piecach do spalania odpadów, w instalacjach zgazowania węgla oraz w metalurgii. W artykule przedstawiono wyniki badań własności materiałów korundowo-chromowych, różniących się udziałem Cr2O3 i rodzajem spoiwa. Szczególną uwagę poświęcono własnościom odpornościowym, tj. ścieralności i odporności na wstrząsy cieplne. Zamieszczono wyniki oznaczeń podstawowych własności i składu fazowego, wyjaśniono przyczynę eksplozyjnego niszczenia tworzyw zawierających brązowy elektrokorund.

Keywords (PL): brązowy elektrokorund, materiały ogniotrwałe korundowo-chromowe, roztwór stały Al2O3-Cr2O3, odporność na ścieranie, odporność na wstrząsy cieplne

return…