Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 4, 2013
  • pp: 401-405

download: article (EN)

BSA96 - new european sinter aggregate

Abstract (EN)

The market situation for high alumina aggregates from China has changed considerably over the past years. Not only the availability and pricing but also the quality has become an issue for European refractory producers. A new aggregate with 96% Al2O3 has been developed and made in Europe, and which is independent from Chinese raw materials. It is produced by a sinter process and provides the same homogeneous product properties which are well known for other established sintered aggregates such as tabular alumina and sintered spinel. This paper presents the properties of the new refractory aggregate and laboratory results of refractories based on it. The new aggregate provides an alternative to other high alumina aggregates, fused, natural, and sintered.

Keywords (EN): Alumina aggregate, Sintered aggregate, BSA 96, Refractory castable, Blast furnace runner

BSA 96 - nowe europejskie kruszywo spiekane

Buhr A., Schnabel M., Freundlich S., Schmidtmeier D., Dutton J.

Abstract (PL)

Sytuacja rynku kruszyw wysokoglinowych pochodzacych z Chin zmieniła się znacząco w ostatnich latach. Nie tylko dostępność i ceny, ale także jakość stały się celem europejskich producentów materiałów ogniotrwałych.  Opracowano i wytworzono w Europie nowe kruszywo zawierające 96% Al2O3, które jest niezależne od chińskich surowców.  Kruszywo to produkowane jest za pomocą procesu spiekania i jest ono źródłem tak samo jednorodnych właściwości produktów jak w przypadku dobrze znanych kruszyw spiekanych, takich jak płytkowy (tabularny) tlenek glinu i spinel spiekany. Artykuł ten prezentuje właściwości nowego kruszywa ogniotrwałego i wyniki badań laboratoryjnych nad materiałami ogniotrwałymi na nim opartymi. Nowe kruszywo jest alternatywą dla innych wysokoglinowych kruszyw topionych, naturalnych i spiekanych.

Keywords (PL): : kruszywo korundowe, kruszywo spiekane, BSA 96, beton ogniotrwały, rynna spustowa wielkiego pieca

return…