Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 2, 2013
  • pp: 239-244

download: article (PL)

Application of stirred ball mills in very fine milling processes

Abstract (EN)

Stirred ball mills, also called attritors, are the mills, in that the free energy of milling medium is replaced by a rotating impeller mounted in a stationary chamber. Their harmfulness on the environment has lower impact in comparison to other mills. These mills are of different construction, and have extensive technological capabilities. The milling process takes place in air or liquid, with or with no granular classification. The industrial mills are composed of the chamber having the volume ranging from 5 dm3 to 10 m3. Laboratory mills are equipped with the chambers of 0,5-5 dm3 volume. They are used in fine, very fine and colloidal milling processes, and for the production of nanopowders. The stirred ball mills have capacity from 0,1 Mg/h to 150 Mg/h when milling product particles below 7-10 µm are produced. The paper describes the construction, operation and classification of the stirred ball mills. It provides also an overview of new construction solutions of the mills, rotors and grinding systems in that these mills are used. It also gives examples of applications of the stirred ball mills in the ceramic industry.

Keywords (EN): Fine milling, Stirred ball mill, Attritor mill, Very fine milling

Zastosowanie młynów mieszadłowych w procesach bardzo drobnego mielenia – Opracowanie przeglądowe

Sidor J.

Abstract (PL)

Młyny mieszadłowe zwane też atrytorami są to młyny, w których swobodne mielniki otrzymują energię od obracającego się wirnika umieszczonego w nieruchomej komorze. Cechują się niższą szkodliwością oddziaływania na otoczenie w porównaniu z innymi młynami. Młyny te mają zróżnicowaną budowę i szerokie możliwości technologiczne. Proces mielenia zachodzi w nich w powietrzu lub cieczy, z klasyfikacją ziarnową lub bez niej. Młyny przemysłowe mają pojemności komory od 5 dm3 do 10 m3, laboratoryjne od 0,5 dm3 do 5 dm3. Młyny te stosowane są we wszystkich rodzajach procesu mielenia, obejmujących mielenie drobne i bardzo drobne, również koloidalne i wytwarzanie nanoproszków. Wydajność młynów mieszadłowych wynosi od 0,1 Mg/godz do 150 Mg/godz przy uziarnieniu produktu mielenia poniżej 7-10 µm. W pracy podano opis budowy, działania oraz klasyfikacje młynów mieszadłowych. Zamieszczono przegląd rozwiązań nowych konstrukcji młynów, budowy wirników oraz układów mielenia, w których młyny te są użytkowane. Podano również przykłady zastosowań w przemyśle ceramicznym.

Keywords (PL): mielenie drobne, młyn mieszadłowy, atrytor, mielenie bardzo drobne

return…