Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 2, 2013
  • pp: 235-238

download: article (EN)

Acoustic emission monitoring of fracture in dryed kaolin-clay processed with surfactant water solution

Abstract (EN)

The method of fracture reduction in kaolin-clay products during intensive drying, which comprises application of surfactant water solutions for their forming, is the objective of this paper. Two oxyethylates surfactants, Rokacet R26 and Rokanol IT6, were used for the tests. Before forming the samples, the kaolin-clay in the form of dry powder was wetted with a prescribed amount of distilled water mixed with a different amount of surfactants to get a plastic mass. The samples in the form of cylinders were extruded and, after leveling the moisture distribution, subjected to convective drying in hot air. The acoustic emission (AE) method was used to monitor on line the development of crack formation in dried samples. It was stated that application of water solutions with the specific concentration of surfactants during material processing may significantly reduce material fractures due to intensive drying.

Keywords (EN): Clay, Drying, Surfactant, Fracture, Acoustic emission

Zastosowanie metody emisji akustycznej do monitorowanie zjawiska pękania podczas suszenia kaolinu zwilżanego wodnym roztworem surfaktantu

Kowalski S.J., Kulczyński K.

Abstract (PL)

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie sposobu ograniczenia pękania wyrobów kaolinowych podczas ich  intensywnego suszenia, a polegającego na zastosowaniu wodnych roztworów surfaktantów przy formowaniu tych wyrobów. W badaniach użyto dwa surfaktanty oksyetylenowe: Rokacet R26 i Rokanol IT6. Przed uformowaniem próbek proszek gliny kaolinowej został zwilżony odpowiednią ilością wody destylowanej zawierającej różne ilości surfaktantów, tak aby uzyskać stan plastyczny masy zarobowej. Po wyrównaniu rozkładu wilgoci w tej masie przez jej umieszczenie na 48 godz. w zamkniętym naczyniu, wytłaczano cylindryczne próbki, które następnie suszono konwekcyjnie w gorącym powietrzu. Metodę emisji akustycznej (AE) wykorzystano do monitorowania on line rozwoju pęknięć w suszonych próbkach. Stwierdzono, że zastosowanie roztworów wodnych o specyficznym stężeniu surfaktantów pozwala znacznie zredukować pękanie materiału wywołane intensywnym suszeniem.

Keywords (PL): surowiec ilasty, suszenie, środek powierzchniowo czynny, pękanie, emisja akustyczna

return…