Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 2, 2013
  • pp: 140-144

download: article (PL)

Preliminary experimental studies of the grinding process intensification in a vibratory mill by means of an additional working part installed in the chamber

Abstract (EN)

The work contains the results of studies on the influence of additional structural parts having the shape of a cylinder and placed in the chamber of a vibratory mill on intensity of the grinding process. The investigations were performed by using a laboratory vibratory mill for periodic operation. Quartz sand was used in the experiments. The milling process was carried out in the air environment in the chamber equipped in its geometrical axis with the replaceable cylindrical part. For comparison, the investigations were also performed in the chamber without the additional part. The research program enclosed also the study on effects of grinding media on the control grain size and the specific surface of the milled material. The research results indicate that the use of the additional structural part in the chamber of the vibratory mill causes a significant increase of the grinding process intensity and a decrease of the control grains size.

Keywords (EN): Vibratory mill, Vibratory grinding, Grinding process

Wstępne badania eksperymentalne intensyfikacji procesu mielenia w młynie wibracyjnym za pomocą dodatkowego elementu roboczego umieszczonego w komorze

Sidor J., Tomach P.

Abstract (PL)

Praca zawiera wyniki badań nad wpływem dodatkowych elementów konstrukcyjnych, w kształcie walca, umieszczonych w komorze rurowego młyna wibracyjnego na intensywność procesu mielenia. Badania przeprowadzono w młynie laboratoryjnym o działaniu okresowym. Materiałem mielonym był piasek kwarcowy. Proces mielenia przeprowadzono w środowisku powietrza w komorze z wymiennym elementem w kształcie walca usytuowanym współosiowo z osią geometryczną komory. Przeprowadzono również porównawczo badania procesu mielenia w komorze bez tego elementu. Program badań obejmował również określenie wpływu zestawu mielników na kontrolne wymiary ziaren i powierzchnię właściwą zmielonego materiału. Otrzymane wyniki badań wskazują, że zastosowanie elementu roboczego intensyfikującego ruch mielników w środku komory powoduje znaczące zwiększenie szybkości procesu mielenia oraz  obniżenie wymiarów ziaren kontrolnych mielonego materiału.

Keywords (PL): młyn wibracyjny, mielenie wibracyjne, proces mielenia

return…