Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 2, 2013
  • pp: 130-134

download: article (PL)

Self-Cleaning Layers of TiO2 on the Brick Surfaces

Abstract (EN)

A deposition method of TiO2 layers on the surface of commercial bricks has been proposed. X-ray diffraction analysis (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy ( EDS) were used to determine chemical and phase compositions as well as microstructure of the fabricated layers. In spite of high temperature heating, comparable to that needed to firing raw bricks (above 1000 °C) the deposited TiO2, as the rutile phase, remains on the brick surface, and then it is enable to photocatalytic degradation of typical contaminants of the building surface playing role of a self-cleaning agent.

Keywords (EN): TiO2, Self-cleaning layer, Ceramic brick, Photocatalysis

Samoczyszczące warstwy TiO2 na powierzchniach cegieł

Komornicki S., Rekas M., Schneider K., Wyrwa J.

Abstract (PL)

Opracowano metodę formowania warstw TiO2 na powierzchni cegieł. Dyfrakcyjna analiza rentgenowska (XRD), elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) oraz rentgenowska mikrosonda (EDS) zostały użyte do określenia składu chemicznego i fazowego oraz mikrostruktury naniesionych warstw. Pomimo warunków wysokotemperaturowego wygrzewania, porównywalnego do tych jakie stosowane są podczas wypalania surowych cegieł (powyżej 1000 °C), nałożone warstwy TiO2 w formie rutylu, pozostają na powierzchni cegieł i są w stanie degradować typowe zanieczyszczenia, na drodze fotokatalitycznych procesów, na powierzchni budynków, pełniąc rolę warstw samoczyszczących.

Keywords (PL): TiO2, warstwa samoczyszcząca, cegła ceramiczna, fotokataliza

return…