Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 1, 2013
  • pp: 44-49

download: article (PL)

Determination of fracture toughness of ceramic masses

Abstract (EN)

Main aim of this study was the characterization of fracture toughness of ceramic masses by measuring critical stress intensity factor KIc. Two different measuring techniques were applied: the three-point bending of rectangular cross-section beams with a notch in the middle and the Vickers test. The materials chosen for the test were KOC kaolin and POZ clay. Mechanical properties of these materials strictly depend on moisture contents. Fracture toughness determination for the analyzed ceramic masses was performed in the moisture content range used in industrial drying.

Keywords (EN): Critical stress intensity factor, Three point bending test, Vickers test, Kaolin, Clay

Badanie odporności na pękanie mas ceramicznych

Banaszak J., Śliwa T., Stasiak M.

Abstract (PL)

Głównym celem pracy były badania nad określeniem współczynnika krytycznej intensywności naprężeń KIc mas ceramicznych. Porównano dwie metody wyznaczenia KIc: testy trójpunktowego zginania próbki z naciętym karbem oraz pomiary parametrów odcisku wgłębnikiem Vickersa. Badania przeprowadzono na kaolinie KOC i glinie POZ. Przeanalizowano korelacje pomiędzy współczynnikiem KIc i wytrzymałością na rozerwanie Właściwości mechaniczne tych materiałów silnie zależą od ich wilgotności. Stąd badania odporności na pękanie przeprowadzono w zależności od wilgotności tych materiałów w zakresie stosowanym w suszarnictwie.

Keywords (PL): współczynnik intensywności naprężeń, test trójpunktowego zginania, test Vickersa, kaolin, glina

return…