Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 1, 2013
  • pp: 31-39

download: article (PL)

Pressureless sintering of niobium carbide and tantalum carbide - Part I. Polythermal sintering

Abstract (EN)

This work presents the results of studies on the preparation of single-phase polycrystalline tantalum carbide and niobium carbide materials. It has been found that it is possible to obtain polycrystals with high density in the process of presureless sintering at the temperatures up to 2000 °C, that are relatively low as for the compounds with one of the highest melting points reaching ~4000 °C. Carbon was only used as a sintering additive. Its main role is to reduce the oxide contamination. It has been shown that the determination of the amount of carbon required to reduce the oxide contamination is only possible by using the experimental method.

Keywords (EN): Sintering, Single-phase polycrystals, metal-like carbides, NbC, TaC

Badania nad spiekaniem bezciśnieniowym węglika niobu i węglika tantalu - Cz. I. Spiekanie politermiczne

Gubernat A.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań poświęconych otrzymywaniu jednofazowych polikryształów węglików niobu i tantalu. Stwierdzono, że możliwym jest uzyskanie w procesie spiekania bezciśnieniowego polikryształów w wysokim stopniu zagęszczenia w temperaturach nie przekraczających 2000 °C, a więc w temperaturach relatywnie niskich jak na związki o najwyższych temperaturach topnienia. Wykazano, że węgliki niobu i tantalu są związkami podatnymi na spiekanie o ile zostanie zachowana czystość chemiczna i właściwe uziarnienie proszków.

Keywords (PL): spiekanie, tworzywa jednofazowe, węgliki metalopodobne, NbC, TaC

return…