Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 4, 2012
  • pp: 567-571

download: article (PL)

The influence of calcium carbonate content on colour of fired red clays

Abstract (EN)

In this paper, the influence of calcium carbonate content on colour of fired red clays from Patoka, Kozów and Pałęgi deposits was investigated. Calcium oxide arising during the firing process reacts with clays. The degree of this reaction has the influence on the formation of efflorescences on a body surface after soaking in water. The measurements of colour of the surface, using a Konica-Minolta Spectrophotometer CM-700d, allow determining reactivity of calcium oxide with clays during sintering in the temperature range between 900°C and 1150°C.

Keywords (EN): Building materials, Clinker products, Clay raw material, Red clay

Wpływ węglanu wapnia na barwę spieczonych czerwonych iłów

Pomadowski H, Pędrak S.

Abstract (PL)

Badano wpływ węglanu wapnia na barwę wyrobów otrzymanych podczas spiekania czerwonych iłów z Patoki, Kozowa i Pałęg. Powstający tlenek wapnia w różnym stopniu był wiązany przez spiekany ił, co objawiało się po nawilżeniu próbek powstawaniem na ich powierzchni wykwitów. Obiektywne pomiary barwy próbek, wykonane przy użyciu spektrofotometru Konica Minolta CM-700d, pozwalają na wyciągnięcie wniosków o reaktywności iłów z tlenkiem wapnia podczas spiekania w przedziale temperatur 900–1150°C.

Keywords (PL): materiały budowlane, wyroby klinkierowe, surowce ilaste, czerwone iły

return…